Về

Tóm tắt về công ty

我們是一間年輕有活力的台灣醫療器材公司,擁有優良器材製造廠(GMP)、ISO13485與ISO9001品質認證,產品以自有品牌行銷至全球超過35個國家,包含泰國、越南、阿富汗、巴基斯坦、阿聯酋、卡達、阿爾及利亞、伊朗、埃及、巴西、墨西哥等; 在全世界,每天約有超過200間醫院的急診室、加護病房、呼吸照護室與手術房正在使用我們的產品。

" DEVOTED TO SAVING LIVES " 是我們的使命。

" DEVOTION TO PURSUE EXCELLENCE" 是我們永不妥協的堅持。

NC is a leading medical company of emergency rescue, airway management, respiratory and anesthesia medical disposables. We have been supplying medical devices to more than 36 countries, including Vietnam, Thailand, Afghanistan, Pakistan, The United Arab Emirates, Qatar, Algeria, Iran, Egypt, Brazil, Mexico, etc.. Worldwide everyday more than 200 emergency rooms, ICU(Intensive Care Unit), respiratory care wards and operating rooms are using NC’s products, assisting doctors and paramedics to increase patients’ survival rates.

“DEVOTED TO SAVING LIVES ” is our mission, and the “DEVOTION TO PURSUE EXCELLENCE” is our never-changed goal. Official website: http://www.non-change.com

主要商品 / 服務項目

專業研發、製造及行銷: 呼吸治療系列產品、急救用產品、麻醉面罩、麻醉管路等產品。

與國內外醫學專家合作開發新醫療器材。

We R&D, manufacture and market products of Respiratory Care, Emergency Care, Anesthesia and Health Care.

Sản phẩm hoặc dịch vụ

我們是一間年輕有活力的台灣醫療器材公司,擁有優良器材製造廠(GMP)、ISO13485與ISO9001品質認證,產品以自有品牌行銷至全球超過35個國家,包含泰國、越南、阿富汗、巴基斯坦、阿聯酋、卡達、阿爾及利亞、伊朗、埃及、巴西、墨西哥等; 在全世界,每天約有超過200間醫院的急診室、加護病房、呼吸照護室與手術房正在使用我們的產品。" DEVOTED TO SAVING LIVES " 是我們的使命。" DEVOTION TO PURSUE EXCELLENCE" 是我們永不妥協的堅持。NC is a leading medical company of emergency rescue, airway management, respiratory and anesthesia medical disposables. We have been supplying medical devices to more than 36 countries, including Vietnam, Thailand, Afghanistan, Pakistan, The United Arab Emirates, Qatar, Algeria, Iran, Egypt, Brazil, Mexico, etc.. Worldwide everyday more than 200 emergency rooms, ICU(Intensive Care Unit), respiratory care wards and operating rooms are using NC’s products, assisting doctors and paramedics to increase patients’ survival rates. “DEVOTED TO SAVING LIVES ” is our mission, and the “DEVOTION TO PURSUE EXCELLENCE” is our never-changed goal. Official website: http://www.non-change.com主要商品 / 服務項目專業研發、製造及行銷: 呼吸治療系列產品、急救用產品、麻醉面罩、麻醉管路等產品。與國內外醫學專家合作開發新醫療器材。We R&D, manufacture and market products of Respiratory Care, Emergency Care, Anesthesia and Health Care.

Nhóm

Default avatar

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm38
Đã cập nhật 5 tháng trước
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm30
Đã cập nhật 4 tháng trước
Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm576
Đã cập nhật khoảng 2 tháng trước
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm0
Đã cập nhật 5 tháng trước
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm0
Đã cập nhật 9 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job