NOVATEK 聯詠科技 cover image
Logo of NOVATEK 聯詠科技.
Logo of NOVATEK 聯詠科技.
NOVATEK 聯詠科技
Logo of NOVATEK 聯詠科技.
NOVATEK 聯詠科技
Logo of NOVATEK 聯詠科技.
NOVATEK 聯詠科技
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 4 ngày trước
【產品線描述】 開發第三代半導體應用領域,增加產品功率效能,迎接新的產品機會,創造產品價值與業績 【工作說明】 規格制定、IC 驗證、客戶支援及量產協助
【產品線描述】 開發第三代半導體應用領域,增加產品功率效能,迎接新的產品機會,創造產品價值與業績 【工作說明】 規格制定、IC 驗證、客戶支援及量產協助
Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan 302
40K ~ 200K TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý