Ocard 奧理科技股份有限公司 cover image
Logo of Ocard 奧理科技股份有限公司.
Logo of Ocard 奧理科技股份有限公司.

Ocard 奧理科技股份有限公司

Logo of Ocard 奧理科技股份有限公司.
Ocard 奧理科技股份有限公司
Logo of Ocard 奧理科技股份有限公司.
Ocard 奧理科技股份有限公司
Nhóm
Avatar of Debby.
事業發展經理 / Business Development Manager
Đã xác minh
Avatar of Ariel Chuang.
人力資源經理 / HR Manager
Đã xác minh
Avatar of 侯武男.
產品開發經理 / Product Development Manager
Đã xác minh
Đã xác minh
Avatar of team-hr.
Thành viên nhóm
Đã xác minh
Đã xác minh
SaaS/ Điện toán đám mây
51 - 200
$30 Million