Updated khoảng 1 tháng ago

Mô tả công việc

1.網頁前端工作開發

2.分析和解決前端遇到的各種技術、性能問題

3.與後端工程團隊合作開發,達成資料呈現與異動

4.內部跨部門專案合作開發

5.主管交辦之任務

Yêu cầu

1.大學以上學歷,碩士畢業者尤佳

2.電子/電機、資訊/資工相關理工科系專業

3.相關2年以上Frontend開發經驗

4.具備程式語言設計能力與深度學習基礎知識 。

5.熟悉Javascript、HTML/CSS 、RESTful API。

6.具備熟悉Database語法 、Docker Container

7.熟悉Linux作業系統

8.個性主動積極,善於溝通協調;學習力強對於交付任務能獨立研究完成;具清晰邏輯能力。

9.具備英語溝通能力

Interview process

1.履歷投遞

2.履歷篩選

3.邀請面談

4.確認聘僱

5.人員報到

Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 開源智造股份有限公司.

開源智造股份有限公司

Trí tuệ nhân tạo/ Máy học
11 - 50 people

Về chúng tôi

開源智造股份有限公司成立於2019年5月,主要服務為協助醫療院所導入客製化AI智慧醫療落地方案,以數據化、結構化的方式輔助院方活用醫療資訊改善作業流程進而提升臨床效率醫療服務品質


Nhóm

Avatar of the user.

Các công việc phổ biến khác tại 開源智造股份有限公司

Back-end Engineer

Backend Engineer

Full-time
Sơ cấp
2
35K ~ 50K TWD / month
Updated khoảng 1 tháng ago