OpenNet 開網有限公司 cover image
Logo of OpenNet 開網有限公司.
Logo of OpenNet 開網有限公司.
OpenNet 開網有限公司
Logo of OpenNet 開網有限公司.
OpenNet 開網有限公司
Logo of OpenNet 開網有限公司.
OpenNet 開網有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 5 ngày trước
Key responsibilities ● Define, develop and manage implementation schedules based on key business drivers, competitor analysis and user-driven research ● Prepare project teams for kickoff and assure...
Key responsibilities ● Define, develop and manage implementation schedules based on key business drivers, competitor analysis and user-driven research ● Prepare project teams for kickoff and assure...
100台灣台北市中正區
860K ~ 1.8M TWD / năm
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý