Applications for this position are currently paused

【校招專區-實習生】軟體後端工程師

Lưu
Công việc được cập nhật khoảng 1 năm

Mô tả công việc

《後端工程師實習生》
1. 遊戲設定檔資料架設及檢核。
2. 程式API串接整合。
3. 自動化檢查&系統告警工具開發。
4. 系統維護及需求開發。
5. Code Review,驗證Coding是否有依照系統設計文件及設計規範開發。衡量標準為程
式的品質及可維護性。

Yêu cầu

【需求條件】
1. 資訊相關科系在學生。
2. 了解任一種後端編程語言(Golang, C#, Java or Python)。
3. 熟悉一種以上相關的資料庫尤佳
4. 有撰寫 Testing 經驗尤佳
5. 至少6個月實習,週一~週五中至少可上班3天。


Interview process

通過初審者通知筆試
第一關:筆試(未通過筆試者將不進行面談)
第二關:HR面談
第三關:主管面談

View all jobs
View all jobs
Lưu
2
Không yêu cầu kinh nghiệm
185 ~ 230 TWD / hour
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of 天堂遊戲有限公司.
天堂遊戲有限公司
SaaS/ Điện toán đám mây
51 - 200 people

Về chúng tôi

天堂遊戲有限公司(以下簡稱天堂遊戲)創立於2016年,由一群曾在知名遊戲、網路公司的核心人才和技術菁英帶著對夢想的追求組成,集遊戲研發與產業整合於一體的軟體科技公司。

我們有兩大業務方向,其一是平台軟體開發開發,僅服務企業端的客戶需求;我們致力於高品質的平台前後端軟體製作,此軟體將售出於代理商,再由代理商或是客戶端進行該平台的營運。
另一業務為軟體遊戲開發商,是由天堂自主設計並研發的多款娛樂遊戲,該娛樂遊戲則可透過代理商或其他方式提供玩家使用。

天堂提供行業領先的定制式靜、動態加速及防禦服務,努力拓展互動娛樂產業生態圈,構建精品遊戲服務平臺,致力成為遊戲研發與業界的第一品牌。


Nhóm

Avatar of the user.
HR_1
Avatar of the user.
HRBP