Phootime 無框畫第一品牌 cover image
Logo of Phootime 無框畫第一品牌.
Logo of Phootime 無框畫第一品牌.

Phootime 無框畫第一品牌

Logo of Phootime 無框畫第一品牌.
Phootime 無框畫第一品牌
Logo of Phootime 無框畫第一品牌.
Phootime 無框畫第一品牌
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 2 năm trước
負責無框畫裱框,肯認真學習無經驗者可。 因工作內容需要長時間運用較多手指與手臂的力量,建議評估手部力量可負擔者再應徵。
負責無框畫裱框,肯認真學習無經驗者可。 因工作內容需要長時間運用較多手指與手臂的力量,建議評估手部力量可負擔者再應徵。
110台灣台北市信義區
28K ~ 36K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý