Applications for this position are currently paused

【iOS研發工程師】iOS Developer_Spark 團隊

Lưu
Updated khoảng 1 năm ago

Mô tả công việc

【這是 Spark 團隊】

 • 我們重視敏捷精神,追求高效率的產品迭代,每週遵循 scrum 開發框架小步快跑。
 • 我們在乎使用者體驗,任何能讓產品更好的想法,都希望你能提出來!
 • 我們要求程式品質,好的產品也要有好的基底,要能思考維護性與擴展性,注重效能和與穩定性,追求良好的程式架構。
 • 定期舉辦 iOS/Android 分享會,跟上每年 WWDC & Google IO 的技術新知。
 • 如果你想擁有跨領域的技術深度,Positive Grid 多年的音訊處理和藍芽串接經驗等著你挖掘。

【你會在 Positive Grid 做些什麼】

 • 與工程團隊共同開發 IoT 音樂產品,持續建造產品壁壘。
 • 與 PM & UI/UX Designer 合作,從技術角度給予建議,提升產品品質與開發效率。
 • 跟上每年 WWDC 新資訊,樂於專研技術累積自己的技能,適當的融入現有產品。
 • 以使用者導向思維去思考、解構問題,關注細節,給予使用者最好的體驗。
 • 設計容易維護、能持續擴展的程式架構。

Yêu cầu

【我們需要這樣的你】

 • 熟悉 Swift, Objective-C。
 • 熟悉 iOS framework。
 • 具備客製化 UI component的能力,對 UI/UX 有一定的敏銳度。
 • 熟悉 multi threading、記憶體管理。
 • 熟悉網路傳輸、RESTful、本地資料存儲機制。
 • 熟悉常用的 Design Pattern。
 • 熟悉 Git 操作,了解多人並行開發的流程。
 • 熟悉 Cocoapods。
 • 開放的心態。
 • 良好的溝通能力,注重團隊合作。
 • 能主動發掘工作上的問題,並提出解決問題的方法。
 • 樂於專研技術累積自己的技能。

【加分,但非必須】

 • 有 C++ 串接經驗。
 • 有藍芽裝置連線經驗。
 • 有 AVFoundation 開發經驗。
View all jobs
View all jobs
Lưu
1
700K ~ 900K TWD / year
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of POSITIVE GRID 佳格數位科技有限公司.

Về chúng tôi

厭倦傳統無趣的管理文化?
想要有舞台發揮自己的創意跟挑戰自己的極限?
想要做出讓自己都覺得驚豔的產品?
我們在找 A PLAYER! 我們把聰明的人聚在一起,做出最好的產品。

Positive Grid 聚集了一群熱愛音樂的人,希望以領先業界的音訊處理技術和不斷創新的精神,改變過往樂手做音樂的習慣.我們最初開發的軟體,讓輕便的電腦、平板、甚至是手機,可以取代笨重的實體音箱。
2016 年,我們邁向硬體產品,推出 BIAS HEAD、Pedal 系列等產品,未來更期許能夠透過科技技術將軟體、硬體整合,搭配雲端技術,給樂手們更高品質、多元的音樂體驗。Việc làm