Applications for this position are currently paused

資訊系統部電子交易系統分析師

Lưu
Công việc được cập nhật 3 tháng

Mô tả công việc

1.監控並維護電子交易系統與其他相關附屬系統之正常運作
2.配合廠商與業務單位進行新專案開發及相關功能維護
3.主管交辦事項

Yêu cầu

1.大學以上資訊管理相關、資訊工程相關科系
2.電腦技能專長:懂JSP、PHP、JAVA、Database,熟LINUX系統管理尤佳。

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Không yêu cầu kinh nghiệm
35,000 ~ 45,000 TWD / tháng
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 統一綜合證券股份有限公司.

Về chúng tôi

1988年由統一企業結合了統一超商、長興化工、誠品實業、台南紡織等背景堅強,實力雄厚的績優廠商,共同創立「統一證券股份有限公司」。 1989年3月更名為「統一綜合證券股份有限公司」,並於同年4月3日正式進入證券市場。

民國1991年9月,本公司一舉合併九家專業經紀商,一躍成為國內證券商之領導者。當時合併之家數亦為歷來最大且合併過程和諧、快速,顯示統一證券的購併能力, 也開啟了證券市場購併風潮。

歷經1995年、1996年、1997年、2000年及2001年之持續新設、合併、購併分公司後,目前全省共有31處營業據點。統一證券不但扮演提供客戶現代化投資工具的角色, 對於服務、品質及信用之追求,更是不遺餘力。首先在1995年12月榮獲亞洲第一家通過ISO 9002服務品質認證之證券商,並在1999年3月首度通過中華信用評等公司評等。 2022年1月公佈之長期債務信用等級為「 twA 」,短期信用評等「 twA-1 」,評等展望也維持為「穩定」。

對於外界的肯定,我們視為一種社會責任,引領著我們更積極地在專業領域上創新技術及服務水準。今日統一證券的投資已涵括投顧、投信、期貨、綜保、創投、香港子公司、 兩岸合資證券公司-金圓統一證券有限公司等關係企業,整體朝向業務多元化的方向發展,並以專業分工、資源共享之管理體系持續穩健茁壯,統一證券正朝向全方位金融服務的 目標前進。

歡迎有志於金融產業發展的朋友們,一起加入我們共創未來。


Nhóm

Avatar of the user.
Vivi

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
2
40K ~ 70K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Sơ cấp
2
40K ~ 70K TWD / tháng
Lưu