Senior Java Engineer

Công việc được cập nhật khoảng 2 tháng
Đang xem CV

Mô tả công việc

1. 負責項目後端架構的設計與優化,後端業務邏輯開發,保障系統穩定。

2. 與產品、運營等團隊緊密配合,落實產品的技術解決方案和開發時間評估。

3. 保障團隊程式碼的質量。

4. 突破技術難點、解決疑難雜症,推進技術架構演進,提升團隊技術能力。

Yêu cầu

• 大學學歷以上,資訊工程及軟體技術相關科系。

• 5年以上 Linux 環境下進行高併發系統的開發經驗。

• 熟悉常見的演算法和數據結構,並擁有良好的程式編碼能力。

• 擁有使用 Java 或 C/C++ 的經驗,精通至少一種語言。

• 擁有良好的溝通和團隊協作能力,並具備主動發現和解決問題的能力。

• 對區塊鏈產業有高度熱忱。

Interview process

  1. 履歷審核
  2. 第一關:用人單位主管面試
  3. 第二關:人資面試

(由於合作團隊在國外,皆採線上面試)

3
5 years of experience required
120,000 ~ 200,000 TWD / month
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
70K ~ 90K TWD / month
Logo of the organization.
Part-time
Trung cấp
1
30K ~ 60K TWD / month
Logo of TRON DAO.

Về chúng tôi

TRON is dedicated to accelerating the decentralization of the internet via blockchain technology and decentralized applications (dApps). Founded in September 2017 by H.E. Justin Sun, the TRON network has continued to deliver impressive achievements since MainNet launch in May 2018. July 2018 also marked the ecosystem integration of BitTorrent, a pioneer in decentralized services boasting nearly 100M monthly active users. The TRON network has gained incredible traction in recent years, with over 69 million users on the blockchain and upwards of 2.7 billion transactions. In addition, TRON hosts the largest circulating supply of stablecoins across the globe, overtaking USDT on Ethereum in April 2021. The TRON network completed full decentralization in Dec 2021 and is now a purely community-governed DAO.


Nhóm

Avatar of the user.
團隊成員

Việc làm

Full-time
Trung cấp
5
120K ~ 200K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
2
55K ~ 75K TWD / month
Lưu