Updated 3 Months agoIT » Back-end Engineer
Hình ảnh môi trường làm việc 睿思創新股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 睿思創新股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 睿思創新股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 睿思創新股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 睿思創新股份有限公司

Mô tả công việc

主要負責公司自身SaaS及相關延伸性服務開發,及少數合作廠商配合的專案開發。
(薪資可視過往工作資歷調整)

工作項目包括但不限於:
- 第三方 API 服務串接
- 追蹤並解決系統 BUG 及資料異常
- 資料庫架構設計
- 系統開發文件撰寫
- 技術人員招募、教育訓練

Yêu cầu

語言:Python,PHP(二擇一)
框架:Laravel, Symfony, CI, Phalcon, Slim之類的 MVC框架(至少熟悉一種)
資料庫:MySQL/Postgres/NoSQL(三者任一皆可)
熟悉 AWS, git

【加分條件】
・具撰寫 unit-test,有部署 CI/CD 經驗者佳
・設計 RDB/No SQL 的 schema。
・曾負責過影音串流、社交、訂房或預約等平台等相關經驗佳。
・熟悉Discuz論壇佳。

Interview process

投遞履歷請先提供過往相關作品參考。
第一階段是現場解題,這部分請先預留約15分鐘時間。
第二階段是即時口試,期待能回答相關技術問題。

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

睿思創新股份有限公司

台北市信義區基隆路一段155號14樓

Về chúng tôi

睿思創新股份有限公司成立於 108年 1 月 22 日,主要以研發即時通訊軟體並具有創新價值的商業 SaaS 服務為目標,協助中小企業快速進入數位化時代。

經由本公司提供 IM 媒合套件,為客戶串連商機,並協助客戶進行全方位的數位行銷規劃。

包含大數據收集與分析、自動下標籤、自動分類標籤、客製化行動服務、客製化數據戰情中心。

提供客戶各式行動應用與數據資訊,協助客戶進一步精準掌握商機,達到節省成本、提升業務效率的效果,以創造流量為核心發展異業結盟系統,協助中小企業創造多元的新商業模式。

Nhóm

Default avatar

Công việc tương tự

後端工程師 (Backend Engineer / Senior Backend Engineer)

潮網科技股份有限公司
Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 14 ngày trước

DevOps Engineer

H2 Inc.
Toàn thời gianSơ cấp700K ~ 1.3M TWD/nămĐã cập nhật 28 ngày trước

後端工程師 Back-end Developer

Branch8
Toàn thời gianSơ cấp550K ~ 950K TWD/nămĐã cập nhật 3 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại 睿思創新股份有限公司

DISCUZ維運工程師

Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 4 tháng trước