Hình ảnh môi trường làm việc 新博軟體開發股份有限公司

Mô tả công việc

我們在為系統團隊尋找後端工程師。

職責:

● 分析並設計遊戲系統與API服務(含單元測試)
● 設計並撰寫分散式運算服務
● 撰寫部分前端功能(Pair Programming)
● 公開 Review 同事的程式
● 自動化部署與維護
● 對現有設計提出改善意見

Yêu cầu

必要條件:
● 兩年以上軟體開發經驗
● 熟悉Java與Shell Script
● 有單元測試基礎,例如 JUnit
● 懂基本SQL語法
● 有閱讀官方技術文件的能力
● 可獨力解出如 https://leetcode.com/problems/two-sum/ 難度的問題

加分條件:

● 基本 Html、JavaScript 能力
● 使用過自動化部署工具,如 Ansible
● 使用過CI/CD工具,例如 Drone、Jenkins
● 使用過分散式運算工具,如 Apache Storm
● 讀過 Clean Code 或 Extreme Programming

專業素養:

● 在快速迭代的過程中,仍然對品質有堅持
● 專注於客戶的需求,而不只拘泥於符合規格
● 能獨立思考,而不只是聽命行事或照抄過去的 Solution
● 面對複雜需求,也能堅持依「簡單原則」設計程式

Interview process

若您想應徵此職務,來信時請附上目前使用的系統架構/流程圖並說明您負責及熟悉的範圍,謝謝。

1
40K ~ 60K TWD/tháng
Làm việc từ xa một phần

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

Về chúng tôi

公司簡介

我們是一個成立四年多的遊戲公司,在 2021 年轉變為遠端工作模式公司,

主要產品為線上遊戲及APP客制化代工開發,是年輕有衝勁的團隊。 

目前團隊規模約 100 人,持續招募擴張中。

我們已開放的溝通氛圍為傲,正在尋找對遊戲有熱情的你加入,一起努力與成長。
經營理念

如果你是:
-喜歡有效率的工作,重視工作與生活平衡、
-愛挑戰與嘗試新鮮事、
-積極且樂於吸收不同面向的新知、
-充滿好奇心,而不只是埋頭苦幹、
-樂於分享,勇於指出盲點、
-想與經驗豐富的夥伴們一起航向偉大航道,

新博軟體開發歡迎您!

Nhóm

Default avatar

Công việc tương tự

後端工程師 Back-End Developer (Node.js)

SoftChef 軟領科技股份有限公司
Toàn thời gianSơ cấp50K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 6 giờ trước

Backend Developer 後端工程師 (CJ-104)

Trunk Studio 創科資訊 - 台中
Toàn thời gianTrung cấp40K ~ 54K TWD/thángĐã cập nhật 1 ngày trước

資深Java 工程師

台灣宸運雲端有限公司
Toàn thời gianTrung cấp45K ~ 65K TWD/thángĐã cập nhật hơn 1 năm trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại 新博軟體開發股份有限公司

前端工程師(遠端工作)

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 48.5K TWD/thángĐã cập nhật 5 ngày trước