Về

Tóm tắt về công ty


我們是經營一年多的新創公司。

已有自己的核心產品,

致力於品牌網路聲量維護,專注於品牌網路形象塑造、即時輿論操作。

亦發展加密貨幣相關技術,經營穩定礦池,並提供加密貨幣包套軟體服務。

我們重視每一位員工,有良好工作環境、提供學習及成長的空間,歡迎優秀、有企圖心的朋友加入。

Nhóm

Default avatar

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm15
Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm29
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm2

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job