DevOps Engineer

Công việc được cập nhật gần 5 năm

Mô tả công việc

CICD (25%)

- 協助開發人員打包部署並自動化持續集成達到快速部署至各個環境的目的,最後順利完成交付.

Cloud Service Manage (25%)

- 管理 AWS (EC2 ELB ECR S3 Route53 ...etc)

- 管理 GCP (GCE)

Infrastructure Manage (25%)

- 管理 Linux (Ubuntu18) 系統及相關服務建立.

- 管理 Docker 相關服務及架構.

Monitoring (15%)

- 建立及維護監控系統,以及告警機制.

協助團隊處理突發狀況 (10%)

- 協助開發人員查修排錯.

Yêu cầu

有使用過CICD工具經驗(ex: GitlabCI / Jenkins / DroneCI )
熟悉Linux操作並且有使用Docker Cluster相關環境經驗
熟悉Shell Script
熟悉雲端服服務(AWS/GCP)
使用建置過監控告警系統的經驗
樂於學習新技術及樂於分享


## 加分條件
Kuberetes 相關經驗
建置使用過Prometheus
Helm 相關經驗
CDN 相關經驗
1
840,000 ~ 1,400,000 TWD / năm
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
1M ~ 1.5M TWD / năm
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
75K+ TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
55K ~ 70K TWD / tháng
Logo of 藝家科技.

Về chúng tôi

藝家科技的核心成員為一群致力提供頂尖技術與服務的創新團隊,成員深耕遊戲平台多年,擁有豐富的軟體開發經驗。我們主力開發高速安全的線上交易平台,積極發展新的整合模式,提供更優質的用戶體驗是我們的核心理念。
我們成立於2018年底,正在成長茁壯。我們相信一個好的想法,是不分你我;
只要你願意,我們樂意討論如何實現。
在從0到1的道路上,我們需要更多優秀積極的你加入。
如果你也希望能有一個開放討論的環境,如果你想經歷從0~1的團隊建置,我們值得你來了解。

Nhóm

Avatar of the user.
Sr.DevOps

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
600K ~ 1M TWD / năm
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
1M ~ 1.5M TWD / năm
Lưu