Applications for this position are currently paused

【採線上面談】Front-End Designer 前端設計師 (台北)

Lưu
Công việc được cập nhật 13 ngày

Mô tả công việc

【職務必備條件】

1.網站介面設計 / 開發經驗 2年以上經驗。

2.熟悉 HTML5 / CSS3 / JavaScript ES6 / RWD 開發。

3.熟悉 Vue.js 或其他前端框架 (React.js, Angular.js...etc.)。

4.具備處理跨平台網頁相容性 (Desktop, Mobile) 及優化網頁效能的經驗。

5.具備模組化 UI 以及開發共用元件的能力。

6.熟悉 Git 版本控制。

7.熟悉網站規範,撰寫符合 SEO 的網站結構。

8.熟悉使用 Figma / XD / Sketch 或其他開發流程製作軟體。

9.具備與工程師討論 / 介接 API 的相關技術知識。

10.細心且能夠有條理、清楚表達想法與需求。

11.對網頁互動設計有開發經驗 (ex: css animation / Tweenmax.js / Canvas..etc.)。

【工作內容】

1.負責產品的前端設計開發及維護。

2.負責網頁設計與互動設計。

3.具備良好的美學素質、色彩審美觀及良好的創意設計表達能力。

4.具備良好的網頁設計能力、網站架構與流程規劃、制定視覺設計規格與人機互動介面設計能力。

5.不須值班。

Yêu cầu

具備技能:

HTML

CSS/CSS3

JavaScript ES6。

Vue.js (熟悉 Vue3 佳)

RWD/ AWD

Git 版本控制

瀏覽器除錯能力

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
49,000 ~ 80,000 TWD / tháng
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
33K ~ 50K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
35K ~ 90K TWD / tháng
Logo of 新加坡商鈦坦科技.

Về chúng tôi

鈦坦科技,是一間總部位於新加坡的軟體開發公司,提供線上軟體平台客製開發與維護,以及代理 Atlassian 旗下產品 Jira Software & Confluence、線上視覺化白板 Miro ,以自身實際使用經驗提供一站式導入服務。身處快速變動的軟體產業,我們採用敏捷開發,同時將敏捷思維注入公司文化,目的是快速、靈活地應對客戶和市場需求的變化,在多年導入及迭代的經驗下,我們也開始提供企業客製化敏捷課程及顧問諮詢服務


◆ Never Stop Growing ◆
鈦坦科技台灣分公司座落於台北南港軟體園區內,隨著業務擴展,我們大舉擴編,甚至將版圖擴張至台中,至今我們仍不斷需要優秀人才加入。

◆ Never Stop Trying ◆
我們是不斷嘗試不同方法的一群人,不管是實踐敏捷開發,或是應用資料科學,都是為了讓產品更好,讓技術能夠真正創造價值。

◆ Never Stop Challenging ◆
在鈦坦這個充滿活力的專業團隊中,每位同仁都是不可或缺的成員,我們竭盡所能為每位同仁創造機會、提升自我、實現自我、挑戰自我。

◆ Never Stop Changing ◆
我們歡迎改變,並且隨機應變,面對不斷變化的市場需求,為我們的客戶打造高品質的產品。

◆ Never Stop Improving ◆
在鈦坦學習就是生活的一部分,只要是鈦坦人就可以參與多元的訓練計畫,發揮你全部潛能。 因為我們深信:公司的成長,來自夥伴的成長。

◆◆鈦坦人的日常
◆◆◆ 工程師除了寫Code,還有什麼可能性?Việc làm

Lưu

Lưu

Full-time
Sơ cấp
6
50K ~ 70K TWD / tháng
Lưu