Applications for this position are currently paused

Software Project Manager 軟體專案經理

Lưu
Công việc được cập nhật 3 tháng

Mô tả công việc

我們正在尋找專案經理幫助我們擬定及優化網站及 APP Workflow 流程圖,我們的企業客戶主要包含銀行保險業,透過與客戶溝通後擬定使用者流程圖並透過團隊內部溝通協作後向客戶提出最佳禮賓解決方案, 以下為工作敘述: 

1. 負責企業客戶需求溝通以及需求開發流程(如:提案、分析、解決方案評估、系統測試、驗收等)。

2. 擔任客戶及開發單位之溝通橋樑,將客戶需求清楚且具體地轉換為研發單位可理解的提案,並管理、追蹤測試及上線時程。

3. 對網站規劃及開發有豐富經驗,協作團隊完成專案並持續優化網站APP功能及服務。

4. 能夠自主追蹤專案執行進度與成果,並根據專案成效最佳化下一次提案。

5. 具備 Linux, PHP, MySQL 基本邏輯佳,無需寫程式但能與前後端及UI/UX設計溝通。

Yêu cầu

1. 有 3 年以上網站營運規劃經驗。

2. 擅長溝通、樂於傾聽,以凝聚團隊完成目標。

3. 重視團隊合作,且尊重每一位夥伴。

4. 能以使用者的角度思考,分析問題及所造成的原因並規劃改善。

5. 追求用戶體驗,注重細節。

6. 過往參與專案作品Demo

Interview process

1. 作品集及過去實作作品 Demo

2. 安排面試

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
800,000 ~ 900,000 TWD / năm
Managing 1-5 staff
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 70K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
45K ~ 70K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
60K ~ 100K TWD / tháng
Logo of Wota Lifestyle.

Về chúng tôi

Wota 成立於 2016 年,係台灣首間全方面整合高階生活資源之「極致生活顧問」服務企業。團隊由生活規劃師、禮賓顧問與私人管家所組成,旨在讓菁英貴賓體驗獨特而備感尊榮之生活,我們專注企業客戶解決方案,助企業提升更完善的品質及服務。

Wota is a lifestyle e-commerce platform that integrates top-notch travel and concierge services for high-end working professionals and celebrities. Wota positions itself as a brand that is easy to use, more convenient, trustworthy and generous rewards to platinum membership clients.


Nhóm

Avatar of the user.
Founder & CEO

Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
Regular earnings reach NT$40,000
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
Regular earnings reach NT$40,000
Lưu

Công việc tương tự

Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 70K TWD / tháng

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play