Updated 3 Months agoIT » System Architecture
Hình ảnh môi trường làm việc 有戲數位股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 有戲數位股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 有戲數位股份有限公司Hình ảnh môi trường làm việc 有戲數位股份有限公司

Mô tả công việc

專業需求:具網絡規劃經驗,能文(寫軟文)能武(跑場子),角色扮演可入戲,熟悉網路行銷、聆聽客戶需求、快速ppt提案,具網站、APP及多媒體介面規劃設計經驗,能團隊作業、熟 CSS/jQuery/HTML5,有美感,態度積極有熱忱,對網路大小事有興趣,有腦有手有心的人。

Yêu cầu

性別年齡:不拘

學歷:專上,大傳與商業設計科系畢業

經歷:1年以上網路企劃相關工作、網站、APP及多媒體介面設計相關經驗,患有重度上網症候群尤佳

2
30K ~ 80K TWD/tháng
Làm việc từ xa một phần

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

有戲數位股份有限公司

高雄市800新興區中正三路55號28F

Về chúng tôi

有戲數位是一家專攻華文的AI文案演算法的新創公司。開發AImerc演算法生成自然語意的文案和模型建置,獨家開發出感質庫,角色模組和故事線結構樹(專利申請),可應用在各類需要客製化產出之影音與文字內容產業。

Youuxi Digital is a startup specializing in AI copywriting algorithms for Chinese. We develop AImerc copywriting algorithm to generate natural language copywriting and model building, and exclusively develop Qualia Library, Roles Modules, and Storyline structure trees (patent pending), which can be applied to all kinds of audio and video that require customized output Text content industry.

Công việc tương tự

超級熱血的 UI Designer

Quickper Checkout
Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 1 tháng trước

Product Designer 產品設計師

Coinomo / Dapp Pocket
Toàn thời gianTrung cấp45K ~ 75K TWD/thángĐã cập nhật 3 tháng trước

實習營運經理 / Office Manager Intern

UIUX Cafe
Thực tập sinh28K ~ 32K TWD/thángĐã cập nhật 2 tháng trước

UX/UI Designer

Wormhole Tech.
Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job

Các công việc phổ biến khác tại 有戲數位股份有限公司

Algorithm Engineer

Toàn thời gian60K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 8 tháng trước

Web Operator

Bán thời gianCộng sự/Phó Giám đốc30K ~ 80K TWD/thángĐã cập nhật 8 tháng trước