Flutter工程師 (兼職)

Updated 7 tháng ago

Mô tả công việc

職缺描述

1. 使用 Flutter開發 Android 與 iOS 手機應用程式

2. 根據產品需求完成需求分析、應用架構設計、模組設計、編碼、真機測試工作

3. 能按照項目計畫,按時提交高品質的代碼,完成開發任務

4. 持續改善軟體的易用性,提升用戶使用體驗

5. 按照開發規範及計畫日程要求完成項目的代碼實現以及必須的單元測試

職務需求

1. 熟悉Flutter開發

2. 兩年以上 原生Android or iOS App 開發經驗

3. 熟悉Flutter狀態控制

4. 熟悉框架運作原理和 Android Studio or Xcode 開發環境

5. 具有 Restful API 串接能力

6. 有處理不同裝置特性、系統版本之相容性問題的經驗

7. 熟悉版本控制 Git

8. 重視資訊安全及可維護性

9. 樂於溝通與分享以及具有團隊合作精神,對自己及團隊的程式碼要求高

10. 學習能力強、能主動發現問題並尋求最佳解決方案

11. 態度積極 、具有熱忱、願意學習,期望不斷提升自我能力者

12. 細心、負責任、具備良好的思考邏輯、溝通能力、表達能力與團隊合作能力

加分條件 :

1. Google Play 或是 App Store 上架 作品/經驗

2. App 運行效能優化相關經驗,包含減少 CPU 及記憶體使用率,硬體加速,提升電源使用效率等

3. 有接觸過其他跨平台架構

4. 熟PHP、ASP語言

1
32K ~ 66K TWD / month
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 御大倉有限公司.

御大倉有限公司

Thiết kế & Kỹ sư văn phòng
1 - 10 people

Về chúng tôi

御大倉有限公司是專業軟體系統公司,成立於2019年,總部位於南港。

提供優質快速的軟體相關服務,服務產品包含RWD響應式網站設計、APP應用程式開發、Customize system客製化系統、Embedded system嵌入式系統和Driver韌體等。也提供網路行銷如google關鍵字廣告、Facebook廣告,並整合商品貿易業務及網路行銷通路,提供客戶專業整合、一條龍服務。

我們相信好的軟體可以為客戶節省人力及成本,帶來更多的曝光和營收,透過專業熱誠的服務,與顧客建立長期信任合作的關係。


Nhóm

Avatar of the user.
PM Director
Avatar of the user.
S/W Director

Các công việc phổ biến khác tại 御大倉有限公司

Full Stack Development

全端工程師 (實習生)

Internship
Thực tập
2
22K ~ 28K TWD / month
Updated 7 tháng ago

Electronics Engineer

韌體工程師

Full-time
Sơ cấp
3
38K ~ 55K TWD / month
Updated 2 tháng ago