CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of 版騰信息科技有限公司.
1. 協助各流程自動化 2. 建立CI/CD流程 3. 例行維運伺服器 4. 協助工程師進行壓力測試 5. 攻擊防禦處理 6. Reverse Proxy,CDN 等功能部署 7. 建立錯誤警示機制
+ci/cd
+docker
+kubernetes
750K ~ 1.1M TWD / year

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.