Cake Job Search

Advanced filters
Off
Logo of 禮品購 - 禮品客製.
Designing Themes & UI with best practices Designing and implementing new features and functionality Establishing and guiding the website’s architecture Ensuring high-performance and availability, and managing all technical aspects of the CMS Helping formulate an effective, responsive design and turning it into a working theme and plugin
WooCommerce
Wordpress
Wordpress Developer
5M ~ 9M IDR / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of 禮品購 - 禮品客製.
1. WordPress + WooCommerce +Plugins 架設、維護及數據串接。 2. SEO 優化,包含:關鍵字部署規劃、內部連結調整、頁面結構、外部鏈結建設...等,提升 GOOGLE 自然排名。 3. 具 PHP , Java 程式開發能力。 4. 此職缺可能轉為正職,兼
WooCommerce
Wordpress
Wordpress Developer
44K ~ 66K TWD / piece rate
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of 禮品紅 Red Gift.
1. WordPress + WooCommerce +Plugins 架設、維護及數據串接。 2. SEO 優化,包含:關鍵字部署規劃、內部連結調整、頁面結構、外部鏈結建設...等,提升 GOOGLE 自然排名。 3. 具 PHP , Java 程式開發能力。 4. 此職缺可能轉為正職,兼
Wordpress Web Design
WordPress Developer
Wordpress Development
13K ~ 29K TWD / piece rate
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of 動區動趨 BlockTempo.
BlockTempo 是領先的中文區塊鏈專業媒體,自社群起家,致力於提供區塊鏈與加密貨幣領域的即時消息、深度分析與獨家觀點。我們的使命是解決市場嚴重的資訊不對稱問題,透過即時、精準的報導提供最
WordPress
PHP
900K ~ 1.2M TWD / year
5 years of experience required
Managing staff numbers: not specified
Logo of Medals Award.
Designing and implementing new features and functionality Establishing and guiding the website’s architecture Ensuring high-performance and availability, and managing all technical aspects of the CMS Helping formulate an effective, responsive design and turning it into a working theme and plugin Medals Award | Customized gifts
WooCommerce
Wordpress Development
WordPress Website Building
5M ~ 9M IDR / month
2 years of experience required
Managing staff numbers: not specified
Logo of 植癒鮮香皂工作室.
我們需要能遠端進行WordPress 網站維護的人才,有時網站會出現一些狀況需要排除,工作非常單純,只聚焦在WordPress 網站維護正常運作或是加我們的line詢問工作內容,ID:a28973150
200 ~ 250 TWD / hour
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of Công Ty TNHH Truyền Thông SEOVIP.
- Lập trình được Theme, Plugin trên WordPress. - Chịu trách nhiệm phát triển Thiết kế Website, Landing Page, .... - Chuyển giao diện từ PSD sang HTML. - Có khả năng Responsive Design (desktop, tablet, mobile) - Nắm rõ quy chuẩn về màu sắc, khoảng cách, Layout,... - Biết sáng tạo hình ảnh minh họa, infographic,... - Chỉnh sửa thiết kế theo feedback của khách hàng.
Canva
Photoshop
8M ~ 15M VND / month
1 years of experience required
Managing 5-10 staff
Logo of 專注科技系統有限公司.
專注科技系統有限公司 我們是資訊服務公司 服務對象為中小企業 業務性質包含 網站建置、客製程式開發、Wordpress網站建置... 等 工作內容 使用Wordpress建置網站/活動網站 需熟悉 HTML/CSS 樂於學習 製
HTML
CSS
WordPress
30K ~ 40K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of 點子數位科技有限公司.
容: 1.與UI/UX設計師、後端工程師、PM等相關人員合作,開發網頁前端互動功能與效果。 2.熟稔Wordpress各項操作,並會使用elementor切板架站。 3.具備RWD概念與實務經驗。 4.具良好理解力及溝通協調能
35K ~ 40K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of PT. Bina Bisnis Megacomputindo.
Designing and implementing new features and functionality Establishing and guiding the website’s architecture Ensuring high-performance and availability, and managing all technical aspects of the CMS Helping formulate an effective, responsive design and turning it into a working theme and plugin
Wordpress Development
WooCommerce
4M ~ 7M IDR / month
3 years of experience required
No management responsibility

Cake Job Search

Join Cake now! Search tens of thousands of job listings to find your perfect job.