Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Logo of 八寶網路廣播.
八寶即將推出新產品,我們希望你是對podcast有興趣有熱情的行銷人才, 能夠和我們一起開拓新市場,制定適合這個市場的獨特定位,讓有興趣的聽眾能夠快速地感覺到八寶的用心。 八寶產品行銷會
捷運中山國中站
松山區
台北
50K ~ 80K TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of VoiceTube 紅點子科技股份有限公司.
1. 負責現有 App 開發及維護,提升應用程式執行效能,優化使用者體驗 2. 與其他部門密切合作,開發出更符合用戶需求的功能與產品 3. 積極研究 iOS 平台相關的新技術,並思考如何應用於我
IOS App Development
MVVM
OOP
700K ~ 910K TWD / năm
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of TSMC 台積電.
Are you a creative IT professional with strong technical aptitude who embraces changes and is passionate about data and information? We invite you to join our highly innovative data engineering team which is constantly designing, developing, and delivering high quality solutions for our customers. As a data engineer, you will have opportunities to work in a dynamic and fast-paced environment to collaborate with business functions to design solutions. You will translate business requirements into
TGC Europe
40K+ TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.