CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Game Graphic Designer
Logo of 弈樂科技股份有限公司.
※ 應徵時請附上作品集或作品連結網址 ※ 【工作內容】 1. 人物造型、場景、介面、物件設計 2. 掌握與整合遊戲畫面的視覺風格 【特質需求】 1. 具優良的審美 & 手繪能力 2. 能獨立作業、配合度高 3. 對遊戲設計有極大興趣及熱忱,不論是擅長何種風格(日式、韓式、美式、Q 版、寫實)皆是我們網羅的對象,能自由轉換風格更佳。
Adobe Photoshop
Illustrator
407台灣台中市西屯區
32K ~ 60K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of 未來可期科技有限公司.
▋工作內容 ● 網站介面設計。 ● 活動頁面設計。 ● 活動廣告製作。 ● 產品介面UI與互動設計。 ● 優化操作流程,進行可用性測試。 ● 根據產品需求進行繪製Flowchart、Wireframe、Prototype等文件給予工程師。 ● 制定產品Design Guidelines及共用元件,維持產品一致性。
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
figma
104台灣台北市中山區
50K ~ 100K TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of 星翰有限公司.
※ 欲應徵者請附上作品集或是作品連結網址 【 職務內容 】 ● 參與各專案視覺UI設計、UX研究與規劃。 ● 依專案需求製作Prototype與視覺精稿。 ● 優化產品介面設計,提升使用者體驗。 ● 依專案內容整合設計規範,可獨立整合與交付專案成果。 ● 依企業形象和風格設計網站UI、Banner與logo。 ● 與其他設計夥伴、PM、工程師共同合作完成專案。 ● 專案類型包含 遊戲平台、企業形象網站、Banner…等。 【 職務特質 】 ● 注重設計細節,並維持產品的視覺一致性。 ● 主動搜集設計新知與關注設計趨勢。 ● 具良好的邏輯思維能力與持續自主學習的能力。 ● 具團隊合作、解決問題能力、責任感及抗壓性。 ● 良好的專案成本與時程評估能力。 ● 重視團隊工作流程與規範。 【 職務要求 】 ● 一年以上遊戲 UI 設計工作經驗。 ● 具備基礎 RWD, HTML, CSS 概念。 ● 熟悉 Figma 、Photoshop、Illustrator 等設計軟體。 ※ 優先考慮具 Figma 設計協作、開發溝通經驗者。 【 加分條件 】 ● 具有開發RWD設計與切版經驗。 ● AE
407台灣台中市西屯區
806台灣高雄市前鎮區
36K ~ 53K TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of http://www.iruda-planet.com/.
Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ Motion Graphic (Video Edit) Dựng Video Intro Bài giảng, dựng phim motion theo cách kể chuyện, animation 2D/3D Tham gia lên kế hoạch kịch bản video Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Communication
Photoshop
An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
600 ~ 1K USD / month
2 years of experience required
No management responsibility

CakeResume Job Search

Join CakeResume now! Search tens of thousands of job listings to find your perfect job.