CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of FUNPODIUM.
工作內容 1.熟悉Wordpress操作,有獨立架設網站經驗。 2.公司WordPress網頁建置、日常維運。 3.靈活運用及優化 WordPress 版型及外掛 4.GA (Google Analytics) 設定,成效追蹤與數據分析。 5.願意團隊合作,學習。 6.懂 JS,React ,php
js
react
php
115台灣台北市南港區
30K ~ 60K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS.
- Phân tích yêu cầu và thiết kế cấu trúc hệ thống: tìm hiểu các tính năng, chức năng cần có, cách kết nối các thành phần với nhau, bảo mật hệ thống, lưu trữ dữ liệu và các vấn đề liên quan đến hiệu suất. - Lập trình và cài đặt các tính năng, chức năng các trang web. - Nghiên cứu và phân tích các API, thiết kế và xây dựng và sửa lỗi các chức năng kết
PHP Laravel Framework
PHP
Lavarel
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12M ~ 25M VND / month
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of 專注科技系統有限公司.
專注科技系統有限公司 我們是資訊服務公司 服務對象為中小企業 業務性質包含 網站建置、客製程式開發、Wordpress網站建置... 等 工作內容 使用Wordpress建置網站/活動網站 需熟悉 HTML/CSS 樂於學習 製
WordPress
CSS
HTML
中和區
30K ~ 40K TWD / month
No management responsibility
Logo of PT Mandiri Arti Studio.
Wordpress Developer (Senior) OPEN RECRUITMENT | SENIOR WORDPRESS DEVELOPER | FULL TIME | REMOTE JOB PT. Mandiri Arti Studio Qualifications : Strong PHP skills: Ability to write clean, efficient, and maintainable code in PHP, including experience with object-oriented programming. Expertise in WordPress: In-depth knowledge of WordPress core, themes, plugins, and REST APIs. Ability to create custom WordPress solutions, troubleshoot issues, and optimize performance. Hooks (Action/Filter), CPT (Custo
Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
5.5M ~ 7.5M IDR / month
1 years of experience required
Managing 1-5 staff
Logo of SparkAmplify .
The Wordpress / Front End developer will be working with marketing and design teams in the website presentation. This role will work as a part of a team that works to deliver professional and engaging designs and user experiences. The goal is to create attractive and user-friendly websites according to the business objectives.
WordPress
WordPress Design
Wordpress Development
台灣台北
30K ~ 99.99K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of 點子數位科技有限公司.
容: 1.與UI/UX設計師、後端工程師、PM等相關人員合作,開發網頁前端互動功能與效果。 2.熟稔Wordpress各項操作,並會使用elementor切板架站。 3.具備RWD概念與實務經驗。 4.具良好理解力及溝通協調能
35K ~ 40K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of PT. Bina Bisnis Megacomputindo.
Designing and implementing new features and functionality Establishing and guiding the website’s architecture Ensuring high-performance and availability, and managing all technical aspects of the CMS Helping formulate an effective, responsive design and turning it into a working theme and plugin
Wordpress Development
WooCommerce
Central Jakarta, Central Jakarta City, Jakarta, Indonesia
4M ~ 7M IDR / month
3 years of experience required
No management responsibility
Logo of BBDO Taiwan.
1. 負責客戶網站維運以確保最佳及穩定的用戶體驗。 2. 運用數位工具(GA)搜集後台數據,透過分析消費者線上行為/輪廓/軌跡,制定/發展行銷策略。 3. 與跨國行銷團隊及網站工程師合
WordPress
jira
Google Analytics
台灣台北
40K ~ 60K TWD / month
3 years of experience required
Managing 1-5 staff
Logo of 宇嵐有限公司.
協助開發自身產品及客戶專案開發, 公司結構以PHP Laravel + MariaDB(後端)配合Vue.js(前端)方式架構系統 福利制度 固定上班時間一~五10:00 - 18:00 假期日比照人事行政局行事曆 特休依勞基法規定或優於勞
WordPress
AWS
Linux
台灣台北
45K ~ 65K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of 台灣英特艾倫人力資源有限公司.
【工作内容 前端工程師 A.工作職責: 1.计算机或相关专业大专以上学历,两年以上工作经验。 2.能独立完成网页前端开发,兼容市面主流浏览器,理解Web标准,了解前端性能优化、工程化。 3.
WordPress
jQuery
js
Makati, Kalakhang Maynila, Pilipinas
80K ~ 100K TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility

CakeResume Job Search

Join CakeResume now! Search tens of thousands of job listings to find your perfect job.