CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Other
Sơ cấp
Logo of NITORI 宜得利家居股份有限公司.
宜得利家居為家具家飾商品連鎖店之日商企業。 現正積極招募對家具家飾業具有高度熱誠之從業人員。 ※工作內容: 1.倉庫商品進出貨庫存管理。 2.各項業務表單製作,例如盤點單、出貨單等。 3.各項業務資料輸入作業。 4.配送訂單管理。 5.電話客服:顧客配送問題查詢及回覆。 ※招募對象: 1.可接受排班排休制度者。 2.此職缺為物流部門限定職 ※工作時段: 1.基本上物流部上班時間9:00~18:00。 2.一日工作時間8小時(外加1H休息時間),須配合排班排休。 ※薪資待遇: 1.月薪 28,000元~35,000元。(具物流相關經驗者,起薪可議) ※公司福利: ◆ 獎金/禮品類 1.年終獎金(依業績評價,分夏季獎金、冬季獎金) ◆ 保險類 1.勞保 2.健保 3.員工團保 ◆ 其他 1.員工購物優惠(在職3個月後)。 2.健康檢查費用補助(正職員工)。 3.尾牙、春酒 ※排班及休假制度: 1.休假日數以年度計算,年休假天數為116天。 2.排班排休制,周末亦須輪班。 3.工作滿半年後享有3天特休。(特休天數依勞基法規定實施) 4.其他規定以公司工作規則、勞基法之相關規定為基準。 ※履歷
28K ~ 35K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.