CakeResume Job Search

Logo of 立思資本股份有限公司.
Investment Analyst 投資分析師 【 這份職務的工作內容 】 1. 研究公司投資領域相關之產業趨勢及市場現況 2. 針對潛在投資標的之公司、產業和地域等進行盡職調查 3. 建立投資組合模型,對潛在標的進行
finanace
accounting
investment
40K ~ 120K TWD / month
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.