Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Tìm kiếm nổi bật
Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Sơ cấp
Logo of Teahouse Finance.
Responsibilities Collaborate with back-end & blockchain engineers for complete product integration Implement high-precision and high-efficiency front-end designs in HTML and CSS based on designer files/input 和後端及區塊鏈工程師溝通,完成專案需要的前端、後端、區塊鏈間的整合 要能照設計師提供的設計檔,切出和刻出精準且
HTML5
CSS
JavaScript
65K ~ 85K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of CakeResume.
CakeResume is one of the fastest growing talent platforms across regions in APAC. Founded in 2016, CakeResume is backed by global investors, creating the one of the largest hiring marketplace for technology and business talent. Above all, we envision a world where great talents can meet great companies effectively and efficiently. We’re looking for a passionate Finance & Accounting talent to join our core business and operations team, who enjoy problem-solving, optimizing operation flows, owning
Finance
Accounting
CakeResume 2024 校園徵才職缺
40K ~ 60K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 春魚創意股份有限公司.
職位申請請填寫此表: https://forms.gle/C6SVe8Spo9peZXkm9 【工作內容】 ◆ 經紀已簽約之虛擬偶像,負責溝通工作與商務事項。 ◆ 與同仁共同規劃形象方向,提出推廣計畫,擬定市場定位,確立行銷方式。 ◆ 妥善利用數位
Vtuber
經紀
32K ~ 40K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 微網兔子有限公司.
我們是新創公司微網兔子,目前希望找《初階遊戲工程師》 這個職位會配合SBIR計畫中,新手遊戲開發者能製作連線遊戲之驗證。 適合想跨入遊戲製作產業的新人。 ◆工作位置 東華大學的育成中心內
Unity
30K ~ 35K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of NITORI 宜得利家居股份有限公司.
宜得利家居為日本的家具、家飾商品連鎖店龍頭。 我們的願景:將豐富的居家生活呈獻給世界上的每一個人。 我們的藍圖:於2032年達到全世界3,000間分店、台灣200間分店。 我們正在尋找願意和我們一
儲備幹部職缺專區
30.06K ~ 42.06K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 麥點數位科技有限公司.
1.參與網頁開發與維護,並與後端工程師協作討論API以及介接。 2.使用前端框架進行開發和優化。 3.協助Web部署和配置自動化流程。 4.對前端相關領域技術保持持續關注,用合理的技術
60K ~ 100K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of Buyandship 台灣.
Buyandship 致力於為客戶提供最一致,最高效的服務,並成為亞洲領先的電子商務跨境物流,我們在超過11個國家擁有了100多萬的用戶。 Buyandship 的使命是在全球創造一個無邊界的購物體驗,無論你身在何處,你
Javascript
HTML5
CSS3
50K ~ 100K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 雙橡教育 Twin Oaks.
如果你對國際教育(芬蘭, 美國 and more!)、市場開拓、新創、社會創新、透過好的產品改變產業樣貌有興趣,歡迎加入我們! 雙橡的願景是為快速變動的世界,打造更理想的學習方式。我們相信學習不限於知識
Education
Global
WFH
35K ~ 50K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 鳴醫股份有限公司.
|簡單介紹 FarHugs Marketing 團隊| 我們的品牌與產品,致力於提供多元的個人成長與心理支持服務,透過科技,讓任何人在任何時刻,都能追求自己滿意的生活。 我們擁有具同理心、開放心態的工作環境,希望能
40K ~ 60K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 光磊國際版權經紀有限公司.
業務助理的主要任務是資料建檔、回應客戶及出版社需求、追蹤進度,依據事物輕重緩急選擇適當的處理策略,能理解多方立場並從中扮演協調者的角色。如果你是細節控,也很享受把待辦事項一
390K ~ 455K TWD / năm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.