My Portfolio

2018裕民國小校園記者_新媒體志工服務

36

社群粉專平台設計

57

2020-2021 校園公民記者推動企劃

22

[NO.530 啾咪] LINE 貼圖創作

50

PODCAST 播客平台設計與經營

18

2011-2021 個人作品集

50

2017-2018 自然教學檔案

17
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.