My Portfolio

Changi Airport certification

42

Google Ads搜尋廣告認證

38

安圭索拉企劃(內容創作)

46
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.