Avatar of Alan.
Alan
Founder & CEO
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Alan

Founder & CEO
Omnichat 創辦人及CEO,超過十年互聯網產品技術開發經驗的連續創業家,同時擁有多年電子商務創業經驗。 畢業於香港科技大學,曾任職多家全球知名軟硬體科技公司開發科技產品,客戶包括Fortune Global 500 企業。 理想是以開發科技產品,來改變未來世界。
Hong Kong

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.