Avatar of Anton Todo.
Anton Todo
Tech Recruiter & Talent Sourcing Team Manager @ PayPay Corporation
Profile
Posts
5Connections
In
Avatar of the user.

Anton Todo

Tech Recruiter & Talent Sourcing Team Manager @ PayPay Corporation
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
PayPay Corporation

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Tech Recruiter & Talent Sourcing Team Manager

05/2020 - Hiện tại
Japan

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.