Avatar of 黃柏竣 Bo-Jun Huang.
黃柏竣 Bo-Jun Huang
Software Engineer
ProfileResumePortfolio
Posts
21Connections
In
Avatar of the user.

黃柏竣 Bo-Jun Huang

Software Engineer
Self-taught programmer with 1.5 years of development experience. Strong communication skills from 3 years in sales. Highly interested in technology across various computer science domains. Fond of movies, economics, and philosophy.
Weltall Technology Corporation
Logo of the organization.
國立高雄大學 (National University of Kaohsiung)
Taichung City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Python Developer
  .NET Developer
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
  Hardware
  Hoá học
 • Kinh nghiệm làm việc
  2-4 năm (1-2 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 people
 • Kỹ năng
  Python
  Linux OS
  SQL/MySQL
  Qt framework
  RaspberryPi 4
  Arduino
  Flask Framework
  MSSQL
  PostgreSQL
  C#
  .NET
 • Ngôn ngữ
  English
  Thông thạo
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Software/Embedded Engineer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taichung City, Taiwan
  Hsinchu, Hsinchu City, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Software Engineer

02/2022 - Hiện tại
Hsinchu, Hsinchu City, Taiwan
Taichung City, Taiwan
Tainan City, Taiwan
Software Engineer. Responsible for designing product interfaces and developing automated program logic. 1.Provides solutions and implements user requirements for various monitoring needs. 2.Customization of instrument requirements. 3.Integration of sampling system hardware and software. 4.Environmental monitoring system solutions. 5.Software development and testing process establishment. 6.Implementation of software tools to enhance internal work efficiency.

Sales Engineer

10/2018 - 06/2021
2 yrs 9 mos
Instrument and Electro-Acoustic Audio System Engineer. Main responsibilities include providing audio system solutions for different venues and purposes, as well as assisting clients in measuring and adjusting all equipment. 1.Designing and selling audio system solutions according to venue requirements. 2.Post-sales services for products. 3.Education, training, and technical support. 4.Product launches and demonstrations. 5.Cold Calling.

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor of Engineering (BEng)
Chemical and Materials Engineering
2013 - 2017
Các hoạt động xã hội
Hot Music Club
Mô tả
Serving as President and Organizing Annual Joint Exhibition Among Six Schools During My Tenure.