Avatar of Dr. Eli J. Hurowitz.
Dr. Eli J. Hurowitz
Occupational Medicine Specialist
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Dr. Eli J. Hurowitz

Occupational Medicine Specialist
Dr. Eli J. Hurowitz is a Los Angeles, California based physician with more than two decades of experience as a practicing medical professional. Through his private practice, Dr. Hurowitz provides comprehensive care to individuals diagnosed with occupational and environmental injuries, illnesses and other ailments. Dr. Hurowitz maintains California State Medical License (issued April 2021).
Dr. Eli J. Hurowitz (Private Practice)
Rutgers New Jersey Medical School
Los Angeles, CA, USA

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
  Bác sĩ
 • Lĩnh vực
  Medical Practice
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Occupational Medicine
  Environmental Medicine
  Wellness
 • Ngôn ngữ
  English
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Doctoral

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Occupational & Environmental Medicine Physician

05/1998 - Hiện tại
- Board Certified by American Board of OS (Expires 12/31/2026)

Học vấn

Doctor of Medicine (MD)
1992 - 1998