Avatar of the user.

Eason Chiu

平面出身、迷戀樂器、愛上程式,嫁給ES design 的洗碗工。 bio:進化論是男人的浪漫!
Vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập để xem thêm thông tin về Eason Chiu.