My Portfolio

五大联赛-推广图

45

华体会日报

27

横幅话动

43

聊天室界面

52

PC端首面图以及浮动视窗设计

32

APP体育綜合页面

28

UI提示框

42

活动banner

24

游戏界面

43

PC端及手机端适配图

42

手机APP下载页

19

APP界面设计

23

ICON视觉设计

35

游戏icon

41
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.