Avatar of Eric Schmitt.
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Eric Schmitt

Chưa có phần giới thiệu.

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  10-15 năm
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Management
  Architect
  DevOps
  AWS
  Development
  Much More
  Java
  Spring Boot
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.

Bằng cấp & Chứng chỉ

Tạm thời chưa có nội dung.