My Portfolio

アレンジメント Flower Arrangement

45

底片攝影 Film Photography

21

いけばな Ikebana

53

絵を描こう! Flower Projects

24

Agfa Vista 200

37
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.