Avatar of 洪聖傑.
洪聖傑
軟體工程師
ProfileResume
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

洪聖傑

軟體工程師
研究影像處理與AI相關研究 2018 TANET 2019 宜蘭地理協會 2020和2021 MDPI
Logo of the organization.
中山醫學大學
Logo of the organization.
Chung Shan Medical University, Taiwan
台灣台中市

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
 • Nghề nghiệp
  Software Engineer
  Machine Learning Engineer
  Data Scientist
 • Lĩnh vực
  Trí tuệ nhân tạo/ Máy học
  Big Data
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  Dưới 1 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Python
  JAVA
  C
  Matlab
  Android
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Software Engineer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taichung City, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

研究助理

中山醫學大學
Full-time
07/2022 - 12/2022
6 mos
科技部計畫撰寫與進行相關實驗測試 1.基於轉換器架構之語言級遙感影像場景理解 2.GeoAI之可解釋性技術研發
Logo of the organization.

實習生

07/2018 - 01/2019
7 mos
Taichung City, Taiwan
1. 協助將地理資料嫁接於網站展示 2. 利用Cesium 3D平台可視化台灣道路相關資訊 3. 協助開發偵測道路孔蓋類型自動辨識系統

Học vấn

Logo of the organization.
Master’s Degree
Medical Informatics
2019 - 2021
Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
Medical Informatics
2015 - 2019

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.
Tensorflow
Thêm số CCCD: 31065321
Hết hạn vào 04/2024