Avatar of Hiro Shih.
Hiro Shih
軟體研發工程師
ProfileResumePortfolio
Posts
2Connections
In
Avatar of the user.

Hiro Shih

軟體研發工程師
熱衷於新科技和技術探索的軟體工程師 擅長 Python 與 2D/3D 深度學習領域的相關技術 並具備敏銳的觀察力和解決問題的能力 求學與工作期間,參與多個草創或新技術導入的專案 期待能再充滿挑戰和創新的工作環境與同事們一起學習和成長
Logo of the organization.
元智大學
Taipei, 台灣

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
  Sẵn sàng phỏng vấn
 • Nghề nghiệp
  Software Engineer
  Machine Learning Engineer
  Python Developer
 • Lĩnh vực
  Trí tuệ nhân tạo/ Máy học
  Blockchain
  Chất bán dẫn
 • Kinh nghiệm làm việc
  1-2 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Image Processing
  Deep Learning
  Python
  OpenCV
  Pandas
  Windows
  Ubuntu
  Linux
  PyCharm
  VSCode
  Jupyter
  Docker
  Git
  Computer Vision
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  軟體工程師、影像處理工程師、AI處理工程師、演算法工程師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Logo of the organization.
Master’s Degree
電機工程所
2020 - 2021
Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
電機工程系
2016 - 2020
Logo of the organization.
High School Diploma
2013 - 2016