Avatar of HR Playsee.
CakeResume Premium Badge
Profile
Posts
16Connections
In
Avatar of the user.

HR Playsee

CakeResume Premium Badge
Playsee為一國際社群軟體開發商,我們致力於開發以地緣為主的社群平台,擁有數十億影片瀏覽次數,用戶遍及全球。目前為止,APP下載量將近三千萬人次,於美國短影片分類前三名,全球社群APP排名前十。 比起關注遙遠的地點發生了什麼事,人對於發生在自己生活周遭的事物更有興趣。人們在這些熟悉的地方最有親切感與歸屬感,也因此關切在此發生的一切。我們藉由獨特的地圖介面,結合短影片及區域話題版探索生活周遭的新鮮事物,與所在地點有更深入的連結。 我們擁有來自世界各地的精英夥伴、具有高流量的國際平台,以及遍及美英法歐的使用者。我們是一個深入生活與社區的在地社群,如果你喜歡快節奏的工作模式,或者你希望擁有值得奮鬥的人生目標;想參與產品的快速成長,並期待在大流量的社群平台中獲得成就,歡迎聯繫我們。
Taipei City, 台灣

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.