Avatar of Hung Huan Chen.
ProfileResumePortfolio
Posts
13Connections
In
Avatar of the user.

Hung Huan Chen

工程師
在安銳智慧的職位(2020.9 - 現在)中,我擔任全端工程師,負責開發前後端專案。使用React框架開發網頁,同時也使用React Native開發手機應用(支援iOS和Android平台)。在後端方面,我建立了REST API,使用Node.js和Express套件,搭配MongoDB。此外,我也負責DevOps,實施gitlab CI/CD流程,以實現自動化測試和部署。
Logo of the organization.
安銳智慧股份有限公司
淡江大學
Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
  Full Stack Development
  Software Engineer
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
  Kết nối vạn vật
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm (2-4 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  None
 • Kỹ năng
  JavaScript
  MongoDB
  React.js
  React Native
  TypeScript
  Node.js / Express.js
  Firebase
  ElasticSearch
  Kubernetes
  Helm Charts
  Docker
  Redis
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Software Engineer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
  Hsinchu County, Taiwan
 • Freelance
  Freelance toàn thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

全端工程師

09/2020 - Hiện tại
負責開發公司前後端專案,前端使用React框架開發網頁、React Native開發手機APP(iOS, Android),後端使用Node.js與Express套件搭配MongoDB建立REST API。

電子工程師(EE)

11/2014 - 03/2019
4 yrs 5 mos
前2年負責設計PC主機板,使用Intel skylake chipset Q170 (co-lay with B150, H170) and Intel LAN Chip I219 (co-lay with Realtek RTL8168E),而後2年則是負責設計研發車用影音娛樂系統,搭配Renesas SoC (R-car m2w), LCD Video Processor(TW8836) 以及 NXP radio and audio DSP (TEF6638), 對於硬體設計、分析、除錯都擁有豐富的經驗。接案子讓我快速學習到許多專業知識,並瞭解到團隊合作的重要性,也懂得要依照任務的優先及順序做處理。四年的工作期間,曾經出差至中國蘇州工廠四次以及日本名古屋客戶端工廠一次,在工廠端協助產線即時處理生產過程中所發生的問題,並提前完成生產,擁有在產線及客戶端即時處理問題的能力。

Học vấn

Bachelor’s Degree
機電與機械工程學系
2009 - 2013
Mô tả
大三下開始做畢業專題,和兩位同學以RFID(無線射頻辨識系統)為主題,使用C#語言做出一個模擬的程式,過程中雖然遇到很多挫敗,但經過一次又一次的除錯,最終順利完成畢業專題,這過程中我學習到除錯以及團隊合作的重要性!