Avatar of Influenxio-HR.
Influenxio-HR
Human Resources @ Influenxio
Profile
Posts
7Connections
In
Avatar of the user.

Influenxio-HR

Human Resources @ Influenxio
圈圈是亞洲首個專為中小企業打造的 Instagram 微網紅行銷平台。 我們的使命是透過科技, 打造人人都能輕鬆操作的行銷工具, 讓品牌不分大小,輕鬆創造口碑及討論度,帶動高成長。

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Human Resources

06/2018 - Hiện tại

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.