Avatar of JennyShih.
JennyShih
前端工程師
ProfileResumePortfolio
Posts
30Connections
In
Avatar of the user.

JennyShih

前端工程師
The more you practice, the luckier you get.
Logo of the organization.
新加坡商海宇顧問服務有限公司台灣分公司
Logo of the organization.
國立嘉義大學
Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Front-end Engineer
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ cung cấp thông tin
 • Kinh nghiệm làm việc
  2-4 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  React.js
  Redux
  JavaScript / ES6 / jQuery
  SASS/SCSS
  LESS
  Bootstrap3 / Bootstrap4
  HTML/CSS
  git版本控制系統
  TypeScript
  Node.js
  Next.js
  AntDesign
  Git
  Tailwind CSS
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  前端工程師、前端設計師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taiwan
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

React工程師

07/2023 - Hiện tại
Key Skill: Next.js, React.js, TypeScript, JavaScript ES6, Ant-Design, TailwindCSS, Styled-component - Line manager for team (assistant team leader), lead developers and designers from Taiwan, Malaysia and Philipine. - React Nextjs product for B2B and B2C. - Frontend Data burying for GA, Meta pixel, AppsFlyer Additional: - Electronic medical record system (coach 3 junior frontends) - Official website for companies (coach 1 junior frontend)
Logo of the organization.

Frontend Developer

03/2022 - 06/2023
1 yr 4 mos
Tainan City, Taiwan
Key Skill: React.js, TypeScript, JavaScript ES6, Ant-Design, Node.js, Next.js ,E2E Test in Cypress, Electron.js - Develop operational systems in SPA, cooperate with PM, designer, and Backend. - Build design pattern for frontend's module, concate API from Backends. - Lead 2 junior Frontend engineers to learn and develop. Also to resolve problems from them. - Plan and build the E2E test module in Cypress, help QA to test website products. - Assist PM and designers to plan Design system and improve UI/UX.
Logo of the organization.

前端工程師

04/2019 - 02/2022
2 yrs 11 mos
Key Skill: React.js, Redux, TypeScript, Ant-Design, partially projects are Vue/Vuex, JavaScript ES6, npm tools, Google ReCaptcha v3&v2, Less/Scss - Develop operational systems in SPA, cooperate with PM, designers, and Backend. - Concate API from Backends. - Assist PM and designers to plan Design system and improve layout.
Logo of the organization.

網頁前端設計

03/2018 - 03/2019
1 yr 1 mo
Key Skill: JavaScript, jQuery, Bootstrap4&3, HTML5/Pug, CSS3/Sass/Scss/Less, Gulp.js - Design and develop frontend website page. - Cooperate with PM, Backend. - Concate API from Backend.
Logo of the organization.

展覽專案人員

10/2016 - 10/2017
1 yr 1 mo
Key Skill: Plan copywriting, manage project, cooperate with sales, customers. Worked as an activity planner at Kaiteng International Integrated Marketing Company; worked as an exhibition manager for large-scale B2B commercial exhibitions at Lianhe Bao Co., Ltd.
Logo of the organization.

活動專案人員

02/2015 - 08/2016
1 yr 7 mos
Key Skill: Plan copywriting, manage project, cooperate with sales, customers. Worked as an activity planner at Kaiteng International Integrated Marketing Company; worked as an exhibition manager for large-scale B2B commercial exhibitions at Lianhe Bao Co., Ltd.

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
生物資源
2010 - 2014
Các hoạt động xã hội
校際賽事網路宣傳組組長 籃球裁判社裁判 女子籃球聯盟賽事聯盟長
Logo of the organization.
High School Diploma
一般高中
2007 - 2010
Các hoạt động xã hội
網球社