My Portfolio

簡訊OTP驗證

37

專案-台灣大車隊電子支付

36

跨境交易

22

專案-三倍卷

29

金流支付頁

42

Laravel-留言系統

51
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.