Avatar of Jimmy Xiao.
Jimmy Xiao
總經理 @ 原碼數位科技有限公司
Profile
Posts
14Connections
In
Avatar of the user.

Jimmy Xiao

總經理 @ 原碼數位科技有限公司
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
原碼數位科技有限公司

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

總經理

07/2016 - Hiện tại

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.