Avatar of 顏筱諭.
顏筱諭
Backend Engineer
ProfileResume
Posts
18Connections
In
Avatar of the user.

顏筱諭

Backend Engineer
Chưa có phần giới thiệu.
Freelancer
輔仁大學
台灣台北市

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Communication
  Team Player
  Documentation
  Git/Github
  React
  Graphql
  Salesforce Developer
  NodeJS
  NestJS
  RESTfulAPI
  MySQL
  Cooperated
  Attentive
  Jenkins
  CICD
  Express.js
  Redis
  RESTful APIs
  Docker
  AWS S3
  AWS CloudWatch
  DocuSign
  Gitflow
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Backend Developer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
 • Freelance
  Freelance toàn thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Backend Engineer

Freelancer
Freelance
03/2024 - Hiện tại
Neihu District, Taipei City, Taiwan
協助一個開發中專案,需快速熟悉後端架構並了解需求 NodeJs (NestJs), Postgres, TypeORM, Redis, BeeQueue, Docker, GraphQL
Logo of the organization.

Backend Engineer

Freelancer
Freelance
07/2023 - 03/2024
9 mos
Melbourne, Victoria, Australia
這段時間去澳洲打工旅遊,接台灣的外包專案 專案為一套電池計算系統,分前台及後台 透過客戶提供的 excel 文件,自行設計資料架構及 API 與前端溝通合作開發 NodeJs (NestJs), MySQL, TypeORM, Docker, Redis
Logo of the organization.

Backend Engineer

07/2021 - 06/2023
2 yrs 0 mos
Taipei City, Taiwan
關於公司換電站的內部平台服務的開發及維護。 NodeJs(Express), S3, Git-flow, Redis, BeeQueue, Kubernetes
Logo of the organization.

Full Stack Developer

04/2018 - 06/2021
3 yrs 3 mos
公司為接案公司,有機會接觸不同的技術。從前端到後端都有參與專案製作經驗。參與過多個專案, 像是:NodeJs(NestJs), React , Salesforce, ETL... 公司重視程式品質,提高程式碼複用率, 重視工程師測試、除錯及解決問題的能力。

Học vấn

Bằng cử nhân
統計資訊
2013 - 2017
Các hoạt động xã hội
系女籃,乙組女籃