Avatar of 郭思妤.
Avatar of 郭思妤.
Avatar of 郭思妤.
Student at National Taiwan Normal University
114Portfolio visits
11Likes