Avatar of 文曄.
Profile
Posts
1Connection
In
Avatar of the user.

文曄

文曄科技為全球第4大、亞太第2大半導體元件通路商,營運成績卓越並獲得下列殊榮: ◆天下雜誌『台灣50大企業集團』24名 ◆哈佛商業評論雜誌『台灣企業領袖100強_董事長Eric入選』18名 ◆中華徵信所『台灣地區大型企業排名Top 100』22名 ◆證交所篩選為「臺灣高薪100企業」 ◆證交所篩選為「臺灣公司治理100指數」 ◆證交所上巿櫃企業「公司治理評鑑」榮獲不分產業排名前5%及巿值100億電子類前10% ◆Y2022 天下雜誌「半導體盛世企業100強」第5名 ◆Y2022 天下雜誌「台灣兩千大企業調查」分類排名第1名 ◆Y2022 天下雜誌「台灣兩千大企業調查」總排名第5名 ◆Y2021 天下雜誌「兩岸三地一千大企業排行」174名 ◆Y2021 英國Financial Times評選為「亞太區500大高成長企業」 ◆Y2021 全年合併營收約新台幣4,479億元,與2020年相較年增率約達27%。 ◆Y2022 全年合併營收約新台幣5,712億元,與2021年相較年增率約達28%,再創年度營收新高紀錄。

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.