Avatar of Kien Vang 247.
Kien Vang 247
Kien Vang 247 @ Kiến Vàng 247
Profile
Posts
0Connections
Print
Avatar of the user.

Kien Vang 247

Kien Vang 247 @ Kiến Vàng 247
Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển.

Professional Background

 • Current status
 • Profession
 • Fields
 • Work experience
 • Management
 • Languages
  Vietnamese
  Beginner
 • Highest level of education

Job search preferences

 • Desired job type
 • Desired positions
 • Desired work locations
  Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Freelance
  Non-freelancer

Work Experience

Logo of the organization.

Kien Vang 247

May 2000 - Present
Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển.

Education

No content as of now.