Avatar of Connor Hsu.
Connor Hsu
Software Engineer
ProfileResumePortfolio
Posts
12Connections
In
Avatar of the user.

Connor Hsu

Software Engineer
(目前在日本,暫時不會換工作) 對數據與資料有著高度好奇心,喜歡研究資訊落差、數據操弄與資料分析等議題,現為新創軟體工程師,每天在人工智慧與現實數據拉扯,閒暇時經營部落格《all about data》
Logo of the organization.
SmartNews
National Taiwan University
Tokyo, 日本

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Python
  Scala
  Spark
  Airflow
  Hive
  SQL/MySQL
  PrestoSQL
  Docker
  AWS
  Machine Learning
  Data Engineering
  Data Analytics
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Chuyên nghiệp
  Japanese
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  數據分析 / 資料工程
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Japan
  Taiwan
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Software Engineer

11/2019 - Hiện tại
Logo of the organization.

Senior Engineer II

01/2019 - 07/2019
7 mos
Logo of the organization.

Software Engineer

06/2014 - 12/2018
4 yrs 7 mos

Học vấn

Master of Science (MS)
Computer Science
2009 - 2011
Bachelor of Science (BS)
Computer Science
2005 - 2009