Avatar of Lisa Hsu.
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Lisa Hsu

研發 Gigvvy Science 人工智慧平台的初衷來自於親身經歷。當我在紐西蘭取得博士學位時,身為一位分子生物科學家,發表論文及公開科學文獻為社會貢獻是必然的。 但過去十年以上的研究經驗發現,文獻發表流程過於繁瑣、黑箱作業審查過於封閉、加上發表在高影響因子國際期刊往往一般民眾不能公開獲取閱讀,因此下定決心想改變現狀,創立了 Gigvvy Science。 我們邀請您一同加入我們的團隊,並為科學研究盡一份力 💪
Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.